Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Meester Vuurwerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Meester Vuurwerk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Meester Vuurwerk verstrekt. Meester Vuurwerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres 


WAAROM MEESTER VUURWERK GEGEVENS NODIG HEEFT 

Meester Vuurwerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan Meester Vuurwerk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 


HOE LANG MEESTER VUURWERK GEGEVENS BEWAART 

Meester Vuurwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN MET ANDEREN 

Meester Vuurwerk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Meester Vuurwerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Meester Vuurwerk  

gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 


GOOGLE ANALYTICS 

Meester Vuurwerk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Meester Vuurwerk bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Meester Vuurwerk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meester Vuurwerk heeft hier geen invloed op. 

Meester Vuurwerk heeft Google geen toestemming gegeven om via Meester Vuurwerk verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@meestervuurwerk.nl, Meester Vuurwerk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 


BEVEILIGEN 

Meester Vuurwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Meester Vuurwerk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Meester Vuurwerk op via:   

info@meestervuurwerk.nl. http://meestervuurwerk.nl is een website van Meester Vuurwerk. Meester Vuurwerk is als volgt te bereiken: 

Telefoon: 0320 261 321 

E-mailadres: info@meestervuurwerk.nl